Astronomy Picture of the Day   [in Dutch]

Ontdek het heelal! (of: [in English])   Elke dag wordt een andere afbeelding of foto van ons fascinerende heelal onder de aandacht gebracht
met een bijbehorende korte uitleg geschreven door een sterrenkundige.

22 Mei 2022

Zie Uitleg. Door op de
   afbeelding te klikken laadt u de versie met de hoogst beschikbare
   resolutie.

Een Grote Tsunami-schokgolf op de Zon

Credit: NSO / AURA / NSF en USAF Research Laboratory

Uitleg: Tsunamis zo groot als deze komen op Aarde niet voor. In 2006 produceerde een grote zonnevlam vanuit een zonnevlek zo groot als de Aarde een tsunami-achtige schokgolf, die zelfs voor de Zon spectaculair te noemen was. De tsunami-golf, hierboven afgebeeld, werd door de Optical Solar Patrol Network (OSPAN) telescoop in New Mexico (VS) betrapt, terwijl deze van het actieve gebied AR 10930 vandaan bewoog. De resulterende schokgolf, die technisch bekend staat als een Moretongolf, comprimeerde en verhitte gassen zoals waterstof in de fotosfeer van de Zon, en veroorzaakte daardoor tijdelijk een helderder gloed. De bovenstaande serie opnamen werd gemaakt in een heel specifieke rode kleur die uitsluitend door waterstofgas wordt uitgezonden. De voortrazende tsunami vaagde sommige actieve filamenten op de Zon weg, hoewel vele zich later weer herstelden. De zonnetsunami raasde met bijna één miljoen km/uur voort in alle richtingen, en omcirkelde de hele Zon in een tijdspanne van minuten.